มจธ. เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปีการศึกษา 2562”

23 กันยายน 2019|

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษา มจธ. จำนวน 7 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท แบ่งเป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ทุน และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ทุน

มจธ. เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา“ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ” ประจำปีการศึกษา 2562

23 กันยายน 2019|

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา มจธ. จำนวน 6 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท แบ่งเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ทุน และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 3 ทุน

มจธ. เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา“ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562

23 กันยายน 2019|

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษา มจธ. จำนวน 16 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท

พิธีรับมอบทุนการศึกษา “Whizdom Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2562

29 สิงหาคม 2019|

พิธีรับมอบทุนการศึกษา “Whizdom Scholarship” ประจำปีการศึกษา โดยให้ทุนด้านที่อยู่อาศัยและทุนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด จำนวน 2 ทุน

โครงการสัมมนานักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2562 

29 สิงหาคม 2019|

โครงการสัมมนานักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2562  จัดขึ้นในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาราชบุรี 

นักศึกษาทุนการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม“Whizdom Re-Forest” ครั้งที่4

22 สิงหาคม 2019|

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.เข้าร่วมกิจกรรม“Whizdom Re-Forest” ครั้งที่4 ภายใต้Campaign “ปลูก ฟื้น คืน บ้าน” ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ เขาอีโต้ ปราจีนบุรี จำนวน [...]