ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

7 ตุลาคม 2020|

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563

22 กันยายน 2020|

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน "บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)" ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

21 กันยายน 2020|

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

9 กันยายน 2020|

กำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” ประจำปีการศึกษา 2563

8 กันยายน 2020|

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

29 สิงหาคม 2020|

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปีการศึกษา 2563

6 สิงหาคม 2020|

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนให้เปล่าที่ไม่มีเงื่อนไขผูกพัน