มจธ. มีความห่วงใยนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นโนรู

30 กันยายน 2022|

มจธ. มีความห่วงใยต่อนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยและวาตภัยเนื่องจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นโนรู ที่เข้ามาในประเทศไทยระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงปัจจุบัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ครอบครัวได้รับความเดือนร้อนสามารถสมัครขอรับทุนผู้ประสบอุบัติภัยได้ทางระบบสารสนเทศนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านความสามารถเฉพาะด้าน

22 กรกฎาคม 2022|

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านความสามารถเฉพาะด้าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร รอบที่ 2

22 กรกฎาคม 2022|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565

21 กรกฎาคม 2022|

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565

การรับสมัครโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

5 กรกฎาคม 2022|

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565

การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

21 มิถุนายน 2022|

การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี  ด้วยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment)  ปีการศึกษา 2565

17 มิถุนายน 2022|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี  ด้วยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment)  ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “แสดเหลืองเรืองรุ่ง” ประจำปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2022|

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “แสดเหลืองเรืองรุ่ง” ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

10 มิถุนายน 2022|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1