ประกาศรับสมัครโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

26 พฤษภาคม 2022|

ประกาศรับสมัครโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา)ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

25 พฤษภาคม 2022|

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา)ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

รับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564

29 เมษายน 2022|

รับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนตามรายละเอียดแนบ

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2565

12 เมษายน 2022|

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพ ด้านวิชาการดีเด่น และด้านความสามารถเฉพาะด้านที่โดดเด่น ในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ หรือด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียน และเกิดความภาคภูมิใจ โดยจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร และค่าครองชีพรายเดือน จำนวน 12 เดือน เดือนละ 4,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565

การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ปีการศึกษา 2565

9 มีนาคม 2022|

การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ปีการศึกษา 2565

โครงการบรรยายและฝึกอบรมด้านการส่งเสริมงานทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษา

17 กุมภาพันธ์ 2022|

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรยายและฝึกอบรมด้านการส่งเสริมงานทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 เรื่องสำหรับนักศึกษา ดูรายละเอียดได้ที่ http://tiny.cc/cqdouz

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

29 ธันวาคม 2021|

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564