กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

024708100,024708097-8, 024708107

sfa@mail.kmutt.ac.th

ทุนการศึกษา มจธ.