กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

อาคารจอดรถ 1 ชั้น 6B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

 024708097-8, 024708107

sfa@mail.kmutt.ac.th

ทุนการศึกษา มจธ.