นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.เข้าร่วมกิจกรรม“Whizdom Re-Forest” ครั้งที่4 ภายใต้Campaign “ปลูก ฟื้น คืน บ้าน” ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ เขาอีโต้ ปราจีนบุรี จำนวน 30 คน