1. เข้าสู่ระบบนักศึกษา
  2. กำหนดวันนัดหมาย
  3. รับอีเมลยืนยันนัดหมาย