ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงานภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาทุนจ้างงานได้ด้วยตัวเองผ่านระบบสารสนเทศ New Acis
ที่เมนู “สอบถามผลการพิจารณาอนุมัติทุน”

นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาทุนจ้างงาน ให้ตรวจสอบรายละเอียดหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน หากไม่ได้รับทุนสถานะจะขึ้นว่า “อยู่ในระหว่างการพิจารณา” โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายหลังเป็นรายกรณี

 

นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ติดต่อยืนยันสิทธิ์เพื่อเริ่มทำงาน ภายในวันที่ 9 -13 กันยายน 2562 ณ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารS1 (จอดรถ14ชั้น) ตั้งแต่เวลา 9.00น.-16.00น.

ในการนี้ขอให้ผู้รับทุนศึกษารายละเอียดเกี่ยวการลงเวลาปฏิบัติงาน ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลนักศึกษาและนักศึกษาทุนจ้างงาน