ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกยศ.กรอ.กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเก่า รายใหม่ ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบนักศึกษาใหม่)
  1. รายชื่อผู้กู้ยืมเงินลักษณะที่ 1 (กยศ.) ผู้ที่มีรายชื่อให้เข้าโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 9 ก.ย.62 เวลา 12.30 -16.00 น. ห้องเรียน 600 คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อกยศ.รอบนักศึกษาใหม่ 62