พิธีรับมอบทุนการศึกษา “Whizdom Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2562

Whizdom Society’ by MQDC ได้จัดตั้ง “Whizdom Scholarship” โดยให้ทุนด้านที่อยู่อาศัยและทุนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด จำนวน 2 ทุน เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ได้รับทุนจะได้สิทธิ์เข้าพักอาศัยที่ห้องชุดโครงการ Whizdom Station รัชดา–ท่าพระ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 ห้อง ได้แก่
1.นายต่อตระกูล พิณรัตน์ยุทธการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.นายณัฎฐ์เมธี พิธุวราจิรากุล สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ในการนี้เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ได้เข้าพบผู้บริหารของทางบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมที่พัก และรับมอบห้องพัก จำนวน 2 ห้อง ณ โครงการ Whizdom Station รัชดา–ท่าพระ