1. เข้าสู่ระบบบุคลากร
  2. กรอกข้อมูลประกาศ
  3. รอการตรวจสอบและเผยแพร่