ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตที่มีความก้าวหน้าในงานวิจัย สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ (Congratulations to the Petchra Pra Jom Klao Ph.D. students who have progressed to publish research in international journals.)

15 กรกฎาคม 2022|

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตที่มีความก้าวหน้าในงานวิจัย สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติครบถ้วนตามเงื่อนไขทุนการศึกษา ( Congratulations to the Petchra Pra Jom Klao Master degree students who successfully to publish research for graduation according to scholarship conditions in international journals.)

29 มิถุนายน 2022|

นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติครบถ้วนตามเงื่อนไขทุนการศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักศึกษา มจธ. ทุกท่าน    

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติครบถ้วนตามเงื่อนไขทุนการศึกษา (Congratulations to the Petchra Pra Jom Klao Ph.D. students who successfully to publish research for graduation according to scholarship conditions in international journals.)

10 มิถุนายน 2022|

นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติครบถ้วนตามเงื่อนไขทุนการศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักศึกษา มจธ. ทุกท่าน                         ข้อมูลจาก : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ส่วนงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนการศึกษา