ในภาวการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับคนในสังคมในทุกสาขาอาชีพรวมถึงนักศึกษาด้วย หลายโครงการของมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของนักศึกษาที่มีความสามารถและต้องการทำงานด้านจิตอาสาช่วยเหลือสังคม รวมถึงการสนับสนุนนักศึกษาทุนที่ต้องทำกิจกรรม/ผลงานตามเงื่อนไขทุนการศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจึงจัดกิจกรรม “มดน้อยสู้ภัย COVID-19” เพื่อรองรับกิจกรรมในรูปแบบงานอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ โดยคำนึงถึงกิจกรรมหรือผลงานที่สามารถทำได้ที่บ้านหรือไม่จำเป็นต้องทำกับกลุ่มคนจำนวนมากอันก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อการดำเนินงานจากทุนการศึกษาเจียระไนเพชร

หนึ่งในกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเลือกทำได้ที่บ้านในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดทำการคือ การทำ Face shield เพื่อนำไปบริจาค เบื้องต้นการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้มี  นักศึกษา กยศ. กรอ. เข้าร่วมกิจกรรมในการทำFace shield  เพื่อบริจาคให้กับ โรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งในช่วงเวลานี้ที่นักศึกษาได้มีการเรียนเป็นแบบออนไลน์และกักตัวอยู่ที่บ้าน กลุ่มนักศึกษาเห็นว่าในช่วงเวลานี้อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ขาดแคลนประกอบกับมีนักศึกษาที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ หากสามารถร่วมกันผลิตอุปกรณ์ป้องกันสารคัดหลั่ง (Face Shield) เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ของตนเองจะสามารถกระจายความช่วยเหลือสำหรับโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น

กลุ่มนักศึกษาได้จัดทำคลิปวีดีโอสาธิต แนะนำอุปกรณ์ วิธีการทำ และจัดทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการทำอย่างละเอียด เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ให้นักศึกษา ประชาคม มจธ. รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำ Face Shield ส่งมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดของตนเองพร้อมทั้งโพสต์ภาพถ่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและจัดทำข้อมูลสรุปยอดเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งมอบ Face Shield

สำหรับนักศึกษา มจธ. ที่สนใจจะร่วมทำ Face Shield สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง เฟซบุ๊ก ทุนการศึกษา มจธ. facebook.com/Studentfinancialaidunit “มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน Pay It Forward”