แจ้งกำหนดการเซ็นเอกสารแบบยืนยันกู้ยืมค่าเทอม 1/2563นักศึกษากู้ยืมกยศ.กรอ. รอบนักศึกษาใหม่(รุ่นน้อง)

กำหนดการและประกาศรายชื่อ กยศ.กรอ. รอบนักศึกษาใหม่ 1/2563

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ จำนวนเงิน และลำดับเอกสาร  ข้อความร่วมมือให้นักศึกษาศึกษาข้อปฏิบัติในการกู้ยืมอย่างละเอียด