Food for Friends คืนรอยยิ้มให้นักศึกษา มจธ.ในสภาวะวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนักศึกษาทีม Food for Friends โดยการสนับสนุนจากสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้นำของบริจาคไปมอบให้แก่นักศึกษาที่ยังพักอาศัยอยู่ในหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ถึงหอพักแต่ละแห่ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาในสภาวะวิกฤตโควิด-19 ของบริจาคแต่ละชุดประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 200 ชุด เราจะ “ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”