Administrator

About Administrator

This author has not yet filled in any details.
So far Administrator has created 15 blog entries.

ขั้นตอนการกู้ยืม สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ผ่านระบบ DSL (Digtal Student Loan Fund System) ประจำปีการศึกษา 2564

2021-06-17T15:52:48+07:0030 พฤษภาคม 2021|แท็ก: |

ขั้นตอนการกู้ยืม สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ผ่านระบบ DSL (Digtal Student Loan Fund System) ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

2021-03-29T16:11:37+07:0029 มีนาคม 2021|

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่ระบาดมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความปลอดภัย อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงจำเป็นต้องงดการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสามารถรับเกียรติบัตร ณ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 6 B ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม และเพื่อจำกัดการรวมกลุ่ม ขอให้ลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรโดยจำกัดจำนวนคน วันละไม่เกิน 20 คน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

2020-05-28T15:48:33+07:0028 พฤษภาคม 2020|แท็ก: |

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-06T16:56:52+07:006 กันยายน 2019|แท็ก: |

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

การรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-06T16:50:53+07:006 กันยายน 2019|

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-06T16:31:01+07:006 กันยายน 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน – กรอ.กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเก่า รายใหม่ ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบนักศึกษาใหม่)

2019-09-04T17:52:16+07:003 กันยายน 2019|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกยศ.กรอ.กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเก่า รายใหม่ ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบนักศึกษาใหม่)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกยศ.กรอ.กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเก่า รายใหม่ ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบนักศึกษาใหม่)

2019-09-03T16:17:20+07:003 กันยายน 2019|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกยศ.กรอ.กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเก่า รายใหม่ ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบนักศึกษาใหม่) รายชื่อผู้กู้ยืมเงินลักษณะที่ 1 (กยศ.) ผู้ที่มีรายชื่อให้เข้าโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 9 ก.ย.62 เวลา 12.30 -16.00 น. ห้องเรียน 600 คณะวิทยาศาสตร์ [...]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ในพระบรมราชูปถัมภ์” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

2019-09-04T17:56:50+07:003 กันยายน 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ในพระบรมราชูปถัมภ์” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-02T11:19:24+07:002 กันยายน 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” ประจำปีการศึกษา 2562