Administrator

About Administrator

This author has not yet filled in any details.
So far Administrator has created 17 blog entries.

มจธ. มีความห่วงใยนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นโนรู

2022-09-30T14:44:02+07:0030 กันยายน 2022|แท็ก: , , |

มจธ. มีความห่วงใยต่อนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยและวาตภัยเนื่องจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นโนรู ที่เข้ามาในประเทศไทยระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงปัจจุบัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ครอบครัวได้รับความเดือนร้อนสามารถสมัครขอรับทุนผู้ประสบอุบัติภัยได้ทางระบบสารสนเทศนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา)ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

2022-05-25T17:07:24+07:0025 พฤษภาคม 2022|แท็ก: , |

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา)ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

ขั้นตอนการกู้ยืม สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ผ่านระบบ DSL (Digtal Student Loan Fund System) ประจำปีการศึกษา 2564

2021-06-17T15:52:48+07:0030 พฤษภาคม 2021|แท็ก: |

ขั้นตอนการกู้ยืม สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ผ่านระบบ DSL (Digtal Student Loan Fund System) ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

2021-03-29T16:11:37+07:0029 มีนาคม 2021|

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่ระบาดมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความปลอดภัย อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงจำเป็นต้องงดการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสามารถรับเกียรติบัตร ณ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 6 B ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม และเพื่อจำกัดการรวมกลุ่ม ขอให้ลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรโดยจำกัดจำนวนคน วันละไม่เกิน 20 คน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

2020-05-28T15:48:33+07:0028 พฤษภาคม 2020|แท็ก: |

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-06T16:56:52+07:006 กันยายน 2019|แท็ก: |

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

การรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-06T16:50:53+07:006 กันยายน 2019|

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-06T16:31:01+07:006 กันยายน 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน – กรอ.กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเก่า รายใหม่ ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบนักศึกษาใหม่)

2019-09-04T17:52:16+07:003 กันยายน 2019|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกยศ.กรอ.กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเก่า รายใหม่ ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบนักศึกษาใหม่)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกยศ.กรอ.กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเก่า รายใหม่ ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบนักศึกษาใหม่)

2019-09-03T16:17:20+07:003 กันยายน 2019|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกยศ.กรอ.กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเก่า รายใหม่ ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบนักศึกษาใหม่) รายชื่อผู้กู้ยืมเงินลักษณะที่ 1 (กยศ.) ผู้ที่มีรายชื่อให้เข้าโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 9 ก.ย.62 เวลา 12.30 -16.00 น. ห้องเรียน 600 คณะวิทยาศาสตร์ [...]