Voranad

About voranad.nil

This author has not yet filled in any details.
So far voranad.nil has created 102 blog entries.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านความสามารถเฉพาะด้าน

2022-07-22T14:53:23+07:0022 กรกฎาคม 2022|

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านความสามารถเฉพาะด้าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร รอบที่ 2

2022-07-22T14:41:06+07:0022 กรกฎาคม 2022|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร รอบที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตที่มีความก้าวหน้าในงานวิจัย สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ (Congratulations to the Petchra Pra Jom Klao Ph.D. students who have progressed to publish research in international journals.)

2022-07-19T10:48:42+07:0015 กรกฎาคม 2022|

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตที่มีความก้าวหน้าในงานวิจัย สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ

นักศึกษากองทุนกู้ยืม จัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อเก็บชั่วโมงจิตอาสา

2022-06-30T16:47:33+07:0021 มิถุนายน 2022|แท็ก: , , |

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา หน่วยกู้ยืม กยศ. กรอ. เชิญชวนนักศึกษากยศ. ที่ต้องการขอชั่วโมงอาสาทำสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กเล็ก โดยสื่อที่ทำจะต้องเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะที่มีความเหมาะสมในช่วงวัยสำหรับเด็กเล็กในการจดจำของเด็ก การคิดวิเคราะห์ เช่น ประดิษฐ์ของเล่น บัตรคำ เกมจับคู่ ทำหนังสือนิทาน ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงจิตอาสาพิจารณาตามชิ้นงาน ทั้งนี้สื่อการเรียนการสอนที่นักศึกษาส่งมอบมาจะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มจธ. และโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี  ด้วยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment)  ปีการศึกษา 2565

2022-06-18T00:31:29+07:0017 มิถุนายน 2022|แท็ก: , |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี  ด้วยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment)  ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทรายใหม่ รายเก่าที่เป็นนักศึกษาใหม่ หรือรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/สถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

2022-06-16T16:43:31+07:0016 มิถุนายน 2022|

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทรายใหม่ รายเก่าที่เป็นนักศึกษาใหม่ หรือรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/สถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “แสดเหลืองเรืองรุ่ง” ประจำปีการศึกษา 2565

2022-06-16T16:23:16+07:0016 มิถุนายน 2022|แท็ก: , , |

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “แสดเหลืองเรืองรุ่ง” ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติครบถ้วนตามเงื่อนไขทุนการศึกษา (Congratulations to the Petchra Pra Jom Klao Ph.D. students who successfully to publish research for graduation according to scholarship conditions in international journals.)

2022-06-13T13:57:18+07:0010 มิถุนายน 2022|แท็ก: , |

นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติครบถ้วนตามเงื่อนไขทุนการศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักศึกษา มจธ. ทุกท่าน                         ข้อมูลจาก : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ส่วนงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนการศึกษา

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระบบ Digital Student Loan Fund System : DSL ประจำปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2022-06-09T16:30:18+07:009 มิถุนายน 2022|

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระบบ Digital Student Loan Fund System : DSL ประจำปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร รอบที่ 1

2022-06-09T16:21:39+07:009 มิถุนายน 2022|แท็ก: , |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร รอบที่ 1