Voranad

About voranad.nil

This author has not yet filled in any details.
So far voranad.nil has created 90 blog entries.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับกองรักษาความปลอดภัย สำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ (กรภ.สกข.ขว.ทร.) มอบสื่อการเรียนการสอน จากนักศึกษากู้ยืม กยศ. กรอ. แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง

2021-09-30T11:45:39+07:0030 กันยายน 2021|แท็ก: , |

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับกองรักษาความปลอดภัย สำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ (กรภ.สกข.ขว.ทร.) มอบสื่อการเรียนการสอน จากนักศึกษากู้ยืม กยศ. กรอ. แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ในโครงการ "น้ำใจชาว กรภ. ต่อนักเรียน รร.วัดทุ่งสีหลง

ทุนผู้ประสบอุบัติภัยเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุโซนร้านเตี้ยนหมู่

2021-09-28T14:29:10+07:0028 กันยายน 2021|แท็ก: , |

ทุนผู้ประสบอุบัติภัยเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุโซนร้านเตี้ยนหมู่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

2021-08-19T13:27:36+07:0019 สิงหาคม 2021|

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต”ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2)

2021-08-16T10:18:26+07:0016 สิงหาคม 2021|แท็ก: , |

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต”ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2)

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปีการศึกษา 2564

2021-07-06T19:25:29+07:006 กรกฎาคม 2021|แท็ก: , |

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

2021-07-06T19:13:36+07:006 กรกฎาคม 2021|แท็ก: , , |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

2021-06-30T16:33:52+07:0030 มิถุนายน 2021|

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น และมีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ได้กำหนดให้การสนับสนุนทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

2021-06-30T14:15:29+07:0030 มิถุนายน 2021|แท็ก: , , |

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร รอบที่ 1

2021-06-25T17:05:05+07:0025 มิถุนายน 2021|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร รอบที่ 1

การรับสมัครโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

2021-06-18T19:00:54+07:0018 มิถุนายน 2021|แท็ก: |

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 กรกฎาคม 2564