Voranad

About voranad.nil

This author has not yet filled in any details.
So far voranad.nil has created 73 blog entries.

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2564 ต้องการเพิ่มลดรายวิชา

2021-01-18T09:29:03+07:0018 มกราคม 2021|

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นผ่านระบบ New Acis โดยระบบแสดงใบเรียกเก็บเงิน (Bill Payment) รวมค่าปรับวันละ 50 เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ขอให้รีบดำเนินการทันที ตามขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนักศึกษาจะได้รับการขยายเวลาการชำระเงินและการลงทะเบียนเป็นไปตามกำหนดเวลาของมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2563 รอบที่ 2 

2021-01-08T15:00:31+07:008 มกราคม 2021|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2563 รอบที่ 2 

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

2021-01-14T13:48:47+07:006 มกราคม 2021|แท็ก: , |

จากการที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรง จึงส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดให้นักศึกษาแจ้งความจำนงขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2563 รวมถึงการให้ทุนช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ไป แล้วนั้น  เพื่อเป็นการสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพของผู้อุปการะ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้มีมติขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2563 ที่เดิมได้กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 12 มกราคม 2564 เป็น วันที่ 31 มกราคม 2564

การผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

2021-01-05T11:35:19+07:005 มกราคม 2021|

จากสถานการณ์โควิดที่ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และรายได้ของครอบครัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2563 จากเดิมชำระภายในวันที่ 12 มกราคม 2564 ขยายเป็นวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยนักศึกษาไม่ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณแพท 0-2470-8107 อีเมล์ sfa@mail.kmutt.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่1)

2020-12-22T16:37:18+07:0022 ธันวาคม 2020|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ประจำปีการศึกษา 2563

2021-01-06T10:40:13+07:0030 ตุลาคม 2020|

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างอนาคตเด็กไทย” ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการของมูลนิธิฯให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผู้ได้รับทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประเภททุนการศึกษาต่อเนื่องระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 2 ราย

แจ้งกำหนดการเซ็นเอกสารแบบยืนยันกู้ยืมค่าเทอม 1/2563นักศึกษากู้ยืมกยศ.กรอ. รอบนักศึกษาใหม่(รุ่นน้อง) 

2020-10-22T15:46:58+07:0022 ตุลาคม 2020|

แจ้งกำหนดการเซ็นเอกสารแบบยืนยันกู้ยืมค่าเทอม 1/2563นักศึกษากู้ยืมกยศ.กรอ.  รอบนักศึกษาใหม่(รุ่นน้อง) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน(กยศ.กรอ.)กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

2020-08-17T10:56:42+07:0017 สิงหาคม 2020|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน(กยศ.กรอ.)กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปีการศึกษา 2563

2020-08-06T14:23:38+07:006 สิงหาคม 2020|

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนให้เปล่าที่ไม่มีเงื่อนไขผูกพัน

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2563

2020-08-06T14:25:32+07:006 สิงหาคม 2020|

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2563