Voranad

About voranad.nil

This author has not yet filled in any details.
So far voranad.nil has created 66 blog entries.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร และกลุ่มทุนสนันสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

2020-07-08T17:11:41+07:008 กรกฎาคม 2020|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร และกลุ่มทุนสนันสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

การรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-08T17:01:36+07:008 กรกฎาคม 2020|

การรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-20T16:37:58+07:008 กรกฎาคม 2020|

รับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัครโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020-07-08T17:08:48+07:008 กรกฎาคม 2020|

การรับสมัครโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

2020-10-19T14:01:27+07:008 กรกฎาคม 2020|

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบกับรายได้เลี้ยงครอบครัวของผู้ปกครอง รวมทั้งนักศึกษาขาดรายได้จากการทำงานพิเศษจากวิกฤติ ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด และเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคน ต้องเสียสละมากที่สุด เพื่อให้เราเดินไปข้างหน้า และผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ เราจะผ่านวิกฤตยากลำบากนี้ไปด้วยกัน "มจธ. สังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละและเห็นใจซึ่งกันและกัน."

หนึ่งในหลายโอกาส เพื่อสร้างการให้ที่ไม่สิ้นสุด จาก มจธ.

2020-06-25T15:50:03+07:0025 มิถุนายน 2020|

โครงการรักษาธรรม เพื่อเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความสามารถแต่ขาดแคลน โดยรับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก ในปีนี้มหาวิทยาลัยยินดีมอบโอกาสให้กับสามเณรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มงคลวิทยา ที่สอบติด มจธ. จำนวน 5 รูป โดยสอบเข้าตามโครงการรักษาธรรม 2 รูป และจากโครงการ ADMISSION 3 รูป ซึ่งทั้งหมดทางวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป) เป็นผู้อุปการะแต่ปัจจุบันสามเณรได้ลาสิกขาแล้ว โดยทางมหาวิทยาลัยพิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 5 คน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์การศึกษาแรกเข้า และค่าบำรุงหอพักตลอดระยะเวลาการศึกษา และจะให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับทุนกู้ยืมรัฐบาลต่อไป โดยที่มหาวิทยาลัยมีกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะทำหน้าที่ติดตาม ดูแลนักศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา

มจธ.สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับอดีตสามเณรจากวัดสามัคคีธัมโมทัย

2020-06-25T12:57:02+07:0025 มิถุนายน 2020|

มจธ.สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับอดีตสามเณรจากวัดสามัคคีธัมโมทัย โดยทางมหาวิทยาลัยพิจารณามอบทุนการศึกษา ประกอบด้วย ทุนการศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์การศึกษาแรกเข้า ค่าบำรุงหอพักตลอดระยะเวลาการศึกษา และจะให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับทุนกู้ยืมรัฐบาลต่อไป โดยที่มหาวิทยาลัยมีกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะทำหน้าที่ติดตาม ดูแลนักศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

2020-06-25T12:36:23+07:0025 มิถุนายน 2020|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเลื่อนประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2563 รอบที่ 1

2020-06-16T14:34:56+07:0016 มิถุนายน 2020|

ขอเลื่อนประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2563 รอบที่ 1 ตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นั้น เพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุนเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อจาก วันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยจะประกาศให้ทราบภายในเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครรับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ติดตามผลผู้มีสิทธิ์รับทุน ได้ทาง http://sfa.kmutt.ac.th และ http://www.kmutt.ac.th

ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบการระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

2020-05-15T17:13:48+07:0015 พฤษภาคม 2020|

“จะไม่มีศิษย์คนใด ที่จะไม่สำเร็จการศึกษา มจธ. เพราะปัญหาทางการเงิน” ครอบครัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของเรากว่าร้อยละ 27 มีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 25,000 บาทต่อเดือน * และจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เรามีนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบการระบาดของไวรัส เพื่อเป็นทุนการศึกษา ทั้งรูปแบบของการทำงานพิเศษพร้อมการเรียนรู้ในรั้ว มจธ. ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยนักศึกษาที่ขอรับความช่วยเหลือ จะได้รับการคัดกรองจากอาจารย์ประจำภาควิชา และเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือนักศึกษาด้วยความห่วงใย อย่างเหมาะสม ส่งต่อโอกาสอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้เราผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ธนาคารกรุงไทย สาขาประชาอุทิศ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 465-0-28217-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – เงินบริจาค กรุณาส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อออกใบเสร็จทาง e-mail : support.kmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานระดมทุน 0-2470-98112 กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 0-2470-8185 ทุกยอดการบริจาค สามารถใช้“สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า” *ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2563