คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษา ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563)

2020-03-23T12:03:09+07:0023 มีนาคม 2020|

นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต กรณีวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติอย่างไร? ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรการของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อแนะนำจากสถานทูตไทยประจำประเทศต่างๆ ขอความร่วมมือผู้รับทุนรายงานตนผ่านระบบที่ shorturl.at/oqLM2 ในทุกวันที่ 30 ของเดือน ยกเว้นเดือนสุดท้ายที่จะเดินทางกลับ ให้กรอกฟอร์มล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ให้ตรวจสอบข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตน เช่น การเตรียมเอกสาร การตรวจร่างกาย ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย นักศึกษาต้องปฏิบัติตนตามประกาศและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ [...]