มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับกองรักษาความปลอดภัย สำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ (กรภ.สกข.ขว.ทร.) มอบสื่อการเรียนการสอน จาก. นักศึกษากู้ยืม กยศ. กรอ. แก่นักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ในโครงการ “น้ำใจชาว กรภ. ต่อนักเรียน รร.วัดทุ่งสีหลง ร่วมสนับสนุนการสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ ” ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จว.นครปฐม กิจกรรมในโครงการนอกจากการมอบสื่อการเรียนการสอนแก่ครู และนักเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมจัดโดย กรภ. เช่น ปรับปรุงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น มอบอุปกรณ์กีฬา Beach Tennis จัดหาชั้นวางหนังสือ มอบเจลอนามัยล้างมือแก่เด็กนักเรียน เป็นต้น