มจธ. มีความห่วงใยต่อนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน
จากการเกิดอุทกภัยและวาตภัยเนื่องจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นโนรู
ที่เข้ามาในประเทศไทยระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงปัจจุบัน

📍นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนผู้ประสบอุบัติภัยได้ทางระบบสารสนเทศนักศึกษา
ยื่นใบสมัครพร้อมแนบภาพความเสียหายและเอกสารประกอบคำขอรับทุน
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://kmutt.me/FormSFA

สอบถามรายละเอียดที่ : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 0-2470-8097 ในเวลาทำการ
#KMUTT #พายุโนรู