ขยายเวลา“ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary)” ให้เพิ่มเติมได้อีก 1 เดือน ถึงเดือน มิถุนายน 64 (จากเดิม ม.ค. 64 – พ.ค. 64) ตามการการขยายปฏิทินการศึกษา
ติดต่อได้ที่ คณะอนุกรรมการทุนประจำหน่วยงานหรือภาควิชา http://bit.ly/kmutt-sfa02 หรือสอบถามได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
02-470-8097 – 8
อีเมล์ sfa@mail.kmutt.ac.th