ทุนการศึกษามจธ.

การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

2021-10-20T11:32:34+07:0020 ตุลาคม 2021|แท็ก: , |

การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” ประจำปีการศึกษา 2564

2021-10-05T23:05:50+07:005 ตุลาคม 2021|แท็ก: , , |

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนผู้ประสบอุบัติภัยเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุโซนร้านเตี้ยนหมู่

2021-09-28T14:29:10+07:0028 กันยายน 2021|แท็ก: , |

ทุนผู้ประสบอุบัติภัยเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุโซนร้านเตี้ยนหมู่

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “บุญรอด พัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564

2021-09-14T11:19:14+07:0014 กันยายน 2021|แท็ก: , , |

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “บุญรอด พัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2021-09-02T14:51:32+07:002 กันยายน 2021|แท็ก: |

ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

2021-08-27T15:39:22+07:0027 สิงหาคม 2021|แท็ก: , , , |

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต”ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2)

2021-08-16T10:18:26+07:0016 สิงหาคม 2021|แท็ก: , |

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต”ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

2021-07-06T19:13:36+07:006 กรกฎาคม 2021|แท็ก: , , |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

2021-06-30T14:15:29+07:0030 มิถุนายน 2021|แท็ก: , , |

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

2021-06-18T19:00:54+07:0018 มิถุนายน 2021|แท็ก: |

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 กรกฎาคม 2564