ทุนการศึกษามจธ.

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

2020-05-21T14:20:17+07:003 เมษายน 2020|แท็ก: , |

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (รอบที่1) และกำหนดการลงนามสัญญา

2019-11-21T09:09:54+07:0021 พฤศจิกายน 2019|แท็ก: , , , |

กำหนดการลงนามสัญญาผู้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษาที่ 2/2562 ณ ห้องจำรัสฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 11.30น. กำหนดการ 9.00 น.- [...]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุญรอด ประจำปีการศึกษา 2562 รายใหม่

2019-09-23T11:51:33+07:0023 กันยายน 2019|แท็ก: |

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุญรอด ประจำปีการศึกษา 2562 รายใหม่

กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-23T11:16:33+07:0023 กันยายน 2019|แท็ก: |

กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา "มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง" ประจาปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สานักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ (S1)

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-23T10:59:43+07:0023 กันยายน 2019|แท็ก: |

ประการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2562 มูลนิธิทาคาฮาชิ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นทุนให้เปล่าต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

มจธ. เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปีการศึกษา 2562”

2019-09-23T10:50:29+07:0023 กันยายน 2019|แท็ก: |

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษา มจธ. จำนวน 7 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท แบ่งเป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ทุน และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ทุน

มจธ. เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา“ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ” ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-23T10:43:55+07:0023 กันยายน 2019|แท็ก: , |

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา มจธ. จำนวน 6 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท แบ่งเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ทุน และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 3 ทุน

มจธ. เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา“ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-23T10:45:01+07:0023 กันยายน 2019|แท็ก: , , |

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษา มจธ. จำนวน 16 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-06T16:56:52+07:006 กันยายน 2019|แท็ก: |

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีรับมอบทุนการศึกษา “Whizdom Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2562

2019-08-29T16:19:39+07:0029 สิงหาคม 2019|แท็ก: |

พิธีรับมอบทุนการศึกษา “Whizdom Scholarship” ประจำปีการศึกษา โดยให้ทุนด้านที่อยู่อาศัยและทุนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด จำนวน 2 ทุน