ทุนจ้างงานนักศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564

2022-05-03T11:56:31+07:0029 เมษายน 2022|แท็ก: , , |

รับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนตามรายละเอียดแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

2021-12-29T01:10:18+07:0029 ธันวาคม 2021|แท็ก: , , , |

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

2021-12-01T21:09:17+07:0030 พฤศจิกายน 2021|แท็ก: , |

ทุนการศึกษา Applied Learning (2) – AL(2) เป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ (Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL) โดยเป็น ทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ทางานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ แต่เป็นงานที่สามารถดาเนินการเสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทางาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

2021-08-27T15:39:22+07:0027 สิงหาคม 2021|แท็ก: , , , |

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2)(ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

2021-05-28T08:46:25+07:0028 พฤษภาคม 2021|แท็ก: , , , |

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2)(ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020-08-06T13:49:48+07:005 สิงหาคม 2020|แท็ก: |

ทุนจ้างงานนักศึกษา เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ ทำให้มีใจรักในการทำงาน และเป็นการหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนานักศึกษาด้าน Soft skills ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องทำงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์หรือ 2,000 บาท

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

2020-05-28T15:48:33+07:0028 พฤษภาคม 2020|แท็ก: |

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

2020-05-14T10:08:37+07:0013 พฤษภาคม 2020|แท็ก: |

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562