ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการทำทุนจ้างงานของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

2020-03-18T16:57:22+07:0018 มีนาคม 2020|แท็ก: |

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการทำทุนจ้างงานของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)