นักศึกษากยศ. กรอ. จัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อเก็บชั่วโมงจิตอาสา

2022-06-21T10:39:47+07:0021 มิถุนายน 2022|แท็ก: , , |

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา หน่วยกู้ยืม กยศ. กรอ. เชิญชวนนักศึกษากยศ. ที่ต้องการขอชั่วโมงอาสาทำสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กเล็ก โดยสื่อที่ทำจะต้องเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะที่มีความเหมาะสมในช่วงวัยสำหรับเด็กเล็กในการจดจำของเด็ก การคิดวิเคราะห์ เช่น ประดิษฐ์ของเล่น บัตรคำ เกมจับคู่ ทำหนังสือนิทาน ทั้งนี้สื่อการเรียนการสอนที่นักศึกษาส่งมอบมาจะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มจธ.