#KMUTT

มจธ. มีความห่วงใยนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นโนรู

2022-09-30T14:44:02+07:0030 กันยายน 2022|แท็ก: , , |

มจธ. มีความห่วงใยต่อนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยและวาตภัยเนื่องจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นโนรู ที่เข้ามาในประเทศไทยระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงปัจจุบัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ครอบครัวได้รับความเดือนร้อนสามารถสมัครขอรับทุนผู้ประสบอุบัติภัยได้ทางระบบสารสนเทศนักศึกษา

การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

2022-06-21T23:03:20+07:0021 มิถุนายน 2022|แท็ก: , |

การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

นักศึกษากองทุนกู้ยืม จัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อเก็บชั่วโมงจิตอาสา

2022-06-30T16:47:33+07:0021 มิถุนายน 2022|แท็ก: , , |

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา หน่วยกู้ยืม กยศ. กรอ. เชิญชวนนักศึกษากยศ. ที่ต้องการขอชั่วโมงอาสาทำสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กเล็ก โดยสื่อที่ทำจะต้องเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะที่มีความเหมาะสมในช่วงวัยสำหรับเด็กเล็กในการจดจำของเด็ก การคิดวิเคราะห์ เช่น ประดิษฐ์ของเล่น บัตรคำ เกมจับคู่ ทำหนังสือนิทาน ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงจิตอาสาพิจารณาตามชิ้นงาน ทั้งนี้สื่อการเรียนการสอนที่นักศึกษาส่งมอบมาจะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มจธ. และโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี  ด้วยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment)  ปีการศึกษา 2565

2022-06-18T00:31:29+07:0017 มิถุนายน 2022|แท็ก: , |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี  ด้วยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment)  ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “แสดเหลืองเรืองรุ่ง” ประจำปีการศึกษา 2565

2022-06-16T16:23:16+07:0016 มิถุนายน 2022|แท็ก: , , |

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “แสดเหลืองเรืองรุ่ง” ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติครบถ้วนตามเงื่อนไขทุนการศึกษา (Congratulations to the Petchra Pra Jom Klao Ph.D. students who successfully to publish research for graduation according to scholarship conditions in international journals.)

2022-06-13T13:57:18+07:0010 มิถุนายน 2022|แท็ก: , |

นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติครบถ้วนตามเงื่อนไขทุนการศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักศึกษา มจธ. ทุกท่าน                         ข้อมูลจาก : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ส่วนงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร รอบที่ 1

2022-06-09T16:21:39+07:009 มิถุนายน 2022|แท็ก: , |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา)ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

2022-05-25T17:07:24+07:0025 พฤษภาคม 2022|แท็ก: , |

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา)ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทนักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565

2022-05-12T21:52:48+07:0012 พฤษภาคม 2022|แท็ก: |

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรื่องรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทนักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564

2022-05-03T11:56:31+07:0029 เมษายน 2022|แท็ก: , , |

รับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนตามรายละเอียดแนบ