#KMUTT

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” ประจำปีการศึกษา 2564

2021-10-05T23:05:50+07:005 ตุลาคม 2021|แท็ก: , , |

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับกองรักษาความปลอดภัย สำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ (กรภ.สกข.ขว.ทร.) มอบสื่อการเรียนการสอน จากนักศึกษากู้ยืม กยศ. กรอ. แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง

2021-09-30T11:45:39+07:0030 กันยายน 2021|แท็ก: , |

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับกองรักษาความปลอดภัย สำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ (กรภ.สกข.ขว.ทร.) มอบสื่อการเรียนการสอน จากนักศึกษากู้ยืม กยศ. กรอ. แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ในโครงการ "น้ำใจชาว กรภ. ต่อนักเรียน รร.วัดทุ่งสีหลง

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “บุญรอด พัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564

2021-09-14T11:19:14+07:0014 กันยายน 2021|แท็ก: , , |

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “บุญรอด พัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

2021-08-27T15:39:22+07:0027 สิงหาคม 2021|แท็ก: , , , |

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต”ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2)

2021-08-16T10:18:26+07:0016 สิงหาคม 2021|แท็ก: , |

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต”ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2)

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปีการศึกษา 2564

2021-07-06T19:25:29+07:006 กรกฎาคม 2021|แท็ก: , |

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

2021-07-06T19:13:36+07:006 กรกฎาคม 2021|แท็ก: , , |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

2021-06-30T14:15:29+07:0030 มิถุนายน 2021|แท็ก: , , |

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2)(ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

2021-05-28T08:46:25+07:0028 พฤษภาคม 2021|แท็ก: , , , |

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2)(ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ขยายเวลา“ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary)”

2021-05-06T16:03:51+07:006 พฤษภาคม 2021|แท็ก: , |

ขยายเวลา“ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary)” ให้เพิ่มเติมได้อีก 1 เดือน ถึงเดือน มิถุนายน 64 (จากเดิม ม.ค. 64 - พ.ค. 64) ตามการการขยายปฏิทินการศึกษา ติดต่อได้ที่ คณะอนุกรรมการทุนประจำหน่วยงานหรือภาควิชา http://bit.ly/kmutt-sfa02 หรือสอบถามได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 02-470-8097 – 8 อีเมล์ sfa@mail.kmutt.ac.th